Бургут тоғда улғаяди (202-қисм)

0

Чақирилмаган меҳмон аввал обдан хонани кўздан кечирди. Мамнун ҳолда бош қимирлатди. Сўнг курсига ўтириб, узун оёқларини чалиштириб оларкан, Моҳирўйга юзланди:

— Менинг исмим Таня. Раҳматли эрингизни яхши танирдим. Очиғи, зўр йигит эди. Ҳар қандай қиз орзу қиладиган… Мен сизнинг рашкингизни келтирмоқчимасман. Шунчаки борини айтаяпман. Хуллас, у билан танишчилигимиз бориди. Балки, у сизга бу ҳақда айтмагандир. Бу табиий. Қайси эркак ўзининг жазмани тўғрисида хотинига гапиради? Кўриб турибман, жудаям чиройлисиз. Фаррух гулларнинг ичидан энг сарасини узган экан. Дидига қойилман…

— Мақсадингиз нима? — деди сабр косаси тўлган Моҳирўй унинг гапини бўлиб.

— Айтдим-ку мақсадимни. Сизни кўриб кетмоқчийдим. Фақат чиройли кўзларингиз билан менга бунақа қараманг. Мен сизга ўтиб кетган замон ҳақида гапирдим. Фаррух акангиз йўқ энди. Ўлган. Бундай пайтда бизга ўхшаганлар дугонага айланиши керак.

Моҳирўй ўзини босишга қанчалик ҳаракат қилмасин, сираям уддасидан чиқолмади. Шаллақи қизнинг оғзидан чиқаётган сўзлар унинг юрагига наштардай санчилаверди. Шу боисдан Танянинг сочига чанг солди. Бир тортишдаёқ сочнинг ҳаммасини бараварига юлиб олди. Таня шу заҳоти қаҳ-қаҳ отиб кулиб юборди. Қўлида бир тутам сунъий соч, Моҳирўй мулзам бўлиб турарди.

Ҳақиқий соч ҳам гарчи сариқ эса-да, хийла узун экан. Танянинг елкасига тушиб, аввалгисига нисбатан уни янада гўзаллаштириб кўрсатаркан.

— Ўтир! — дея дўқ урди Таня бирдан жиддий тортиб Моҳирўйга ўқраяркан.

— Яхши турибман, — деди Моҳирўй ва қўлидаги сочни улоқтириб юборди.

— Яхши, бошдан сен билан келишолмадикми, демак, охиригача шундай бўлади. Демак, вақтни ўтказишдан фойда йўқ. Сен худди Фаррухга ўхшаган бир одамнинг назарига тушгансан. У сени хотин қилиб олади. Қўрқма, бунисига жазман эмасман. Лекин танишман. Аслида, сени мана шу люкс хонага жойлаштирган ҳам мен бўламан. Бўлмаса, одамлар оёғи остида ётган бўлардинг.

— Мен ҳеч кимни танимайман, танишниям истамайман! Яна одамларнинг қўлида ўйинчоқ ҳам бўлмайман. Мени бу ерга ўтказиб, қойил иш қилган экансан! Ҳозироқ ўша одамларнинг оёғи остига чиқаман.

— Бола ҳамма учун азиз. Сендай мағрур аёлгаям. Ундан ажраб қолишингни истамасдим.

— Нима демоқчисан?

— Ҳеч нима демоқчимасман. Кузирнинг хотини бўлгансан. Ақлинг жойида бўлса керак деб ўйлайман, холос… Ҳол сўрашгаям имкон бермадинг. Тезроқ кетсин, деб турган бўлсанг керак ичингда. Ўйлаганингдай кетаман, — деб Таня ўрнидан турди.

— Шошма, — деди боласи ҳақидаги гапдан қалтираб қолган Моҳирўй, — майли, сен билан гаплашиб олайлик. Шунчаки келмаган бўлсанг керак.

— Сизларда битта мақол борлигини эшитганман: «Индамагин калга, ўзи келар ҳолга». Лекин шу мақол топиб айтилган, — дея Таня яна қайтиб курсига ўтирди-да, сумкачасидан сигарета олиб лабига қистирди.

— Фақат деразани очиб қўяйлик, — деди Моҳирўй ундан ҳайиқиб.

— Яхшиси, дераза ёнида чекаман, — дея жилмайди Таня.

Аввалдан шунга ўхшаш гапларни тахмин қилган Моҳирўй ҳаммасига чидашга қарор қилган эса-да, ҳозир жудаям довдираган эди. Шу боисдан деразани очди-ю, худди манави сариқ соч унинг боласини тортиб олиб кетадигандай, ётоқхона эшиги ёнига борди. Таня унга қараб кулиб қўйди. Унинг кулгиси Моҳирўйга бирозгина далда бўлди. Ҳатто қилиғи ўзига ҳам ғалати туйилди.

— Хўш, куёв бола ким экан? — сўради у ўзини бемалол тутишга ҳаракат қилиб.

— Ким бўларди? Бунисиям турмада ўтириб чиққан, — дея Таня тутунни ичига чуқур симираркан, кўзининг ости билан Моҳирўйга қаради.

— Уфф, бошқаси қуриганмикан?

— Пешонанг шундай экан-да, қизгина. Мана, мени қара, ҳали бирор марта эрга текканим йўқ. Лекин шунчалик кўп одамга жазманлик қилганманки, ҳисобдан адашаман. Лекин нолимайман, юрибман маза қилиб. Чўнтагим тўла пул. Бир оғиз гапимга маҳтал бўлганлар тиқилиб ётибди. Шундай экан, тўрт кунлик дунёда нега қийналиб яшашинг керак? Турмада ўтирадими, балода ўтирадими, тегволиб, айшингни суриб юравер.

Моҳирўй ичидан зил кетди. Қани имкони бўлса, фаҳш ботқоғи маликасини мажақлаб ташласа. У ўзидан ранжиди: «Ҳали куним шунақаларга қолдими? Энди шулар билан гаплашиб юраманми? Фаррух ака, кимларнинг қўлига қолдириб кетдингиз мени?!»

— Сен совчимисан? — сўради у Танянинг гапларини кўнглига олмасликка ҳаракат қилиб.

— Йўқ, ўлибманми совчилик қилиб? Мен унақанги ишларга уқувсизман. Шунчаки танишиб кетмоқчийдим. Эрингни билганим учун.

— Кўрдинг, танишдинг. Энди мақсадинг нима, айтавер?

— Ғалати аёл экансан. Кетаман, деганимда қўймадинг. Энди яна мақсадинг нима, деб калламни қотираяпсан.

— Шунчаки келмагандирсан?

— Бўпти, — деб Таня сигарета қолдиғини деразадан улоқтириб юборди ва бир-бир босиб, Моҳирўйнинг ёнига келди. Секин унинг белидан қўлини ўтказиб қучоқлади. Моҳирўйнинг димоғига тамакининг аччиқ ҳиди урилиб, афти бужмайди.

— Жонгинам, Норматга эрга тегасан, лекин менга хизмат қиласан. Агар гапимдан чиқсанг, сениям, болангниям… У ёғини ўзинг яхши биласан. Тушундингми? — деди Таня Моҳирўйнинг қулоғига шивирлаб.

Нуриддин ИСМОИЛОВ

(Кейинги қисмларни яқин соатларда ўқийсиз)

Аввалги қисмларни ўқиш учун қуйидаги ҳаволаларни босинг:

Бургут тоғда улғаяди (1-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (2-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (3-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (4-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (5-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (6-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (7-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (8-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (9-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (10-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (11-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (12-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (13-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (14-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (15-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (16-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (17-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (18-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (19-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (20-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (21-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (22-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (23-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (24-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (25-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (26-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (27-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (28-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (29-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (30-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (31-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (32-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (33-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (34-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (35-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (36-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (37-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (38-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (39-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (40-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (41-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (42-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (43-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (44-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (45-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (46-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (47-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (48-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (49-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (50-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (51-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (52-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (53-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (54-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (55-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (56-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (57-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (58-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (59-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (60-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (61-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (62-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (63-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (64-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (65-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (66-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (67-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (68-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (69-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (70-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (71-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (72-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (73-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (74-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (75-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (76-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (77-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (78-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (79-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (80-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (81-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (82-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (83-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (84-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (85-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (86-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (87-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (88-қисм)

 Бургут тоғда улғаяди (89-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (90-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (91-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (92-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (93-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (94-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (95-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (96-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (97-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (98-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (99-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (100-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (101-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (102-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (103-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (104-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (105-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (106-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (107-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (108-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (109-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (110-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (111-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (112-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (113-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (114-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (115-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (116-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (117-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (118-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (119-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (120-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (121-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (122-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (123-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (124-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (125-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (126-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (127-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (128-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (129-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (130-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (131-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (132-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (133-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (134-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (135-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (136-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (137-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (138-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (139-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (140-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (141-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (142-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (143-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (144-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (145-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (146-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (147-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (148-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (149-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (150-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (151-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (152-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (153-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (154-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (155-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (156-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (157-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (158-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (159-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (160-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (161-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (162-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (163-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (164-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (165-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (166-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (167-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (168-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (169-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (170-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (171-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (172-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (173-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (174-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (175-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (176-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (177-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (178-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (179-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (180-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (181-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (182-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (183-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (184-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (185-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (186-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (187-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (188-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (189-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (190-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (191-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (192-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (193-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (194-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (195-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (196-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (197-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (198-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (199-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (200-қисм)

Бургут тоғда улғаяди (201-қисм)

Сиз ҳозир hordiq.uz сайтидасиз. Янгиликлардан ўртоқларингизни ҳам хабардор қилинг:

ФИКР БИЛДИРИШ

Please enter your comment!
Please enter your name here