Юртимизда

Иблис салтанати (336-қисм)

— Ювишимиз керак. Бирон жойга кириб ўтирамиз, оёқдан қолиб пиёда кезгандан кўра, маза қилиб гаплашиб ўтиришга нима етсин? — дея гапида давом этди Дилором.

— Сиз қаерда ўтиришни яхши билсангиз керак. Ҳар қалай, ресторанларнинг ҳаммаси сизга танишдир.

Дилором қотиб қолди. Дилдорага тикиларкан, лаблари титради.

— Нима деганингиз бу? — деди овози қалтираб.

— Бизга ўхшаганлар уйидан кўчага чиқмайди. Сиз бемалол бўлсангиз керак…

Дилдоранинг гаплари Дилоромнинг суяк-суягига бориб қадалмоқда эди. Ҳалигача бирорта қиз  унга  бу  оҳангда сўзламаган, мабодо илгари битта-яримтаси озгина ортиқча гап қилган тақдирда ҳам, шу заҳоти оғзини ёпиб ташларди. Ҳозир ҳангу манг бўлиб қолди. Телефонда Дилдоранинг кесатишларига чидаганди. Ҳатто ўзининг паст кетганидан хафа ҳам бўлганди. Бир хаёл учрашув пайти Дилдорани обдан “сийламоқчи” бўлди-ю, “Унинг ўрнида мен бўлганимда бундан баттарини қилардим”, деб ўйлаб шайтонга ҳай берди. “Кўнглидаги гумонларининг ҳаммасини тарқатиб, дугона бўлиб оламан”, дея ният қилди. Аммо Икромнинг хотини билан кўришгандаёқ ундан яна кесатиқлар ёғилавергач, алами келди.

— Биласизми, Дилдорахон, мен сизни бироз тушунмаяпман. Юмшоққина қилиб, кўчада юрадиган қизсиз, демоқчисиз, адашмасам. Агар бошқа биров шунақа деганида, очиғи, чидаб туролмасдим. Аммо сизни тушунишга ҳаракат қилаяпман. Балки… Қўйинг, ресторанниям падарига лаънат, азбаройи хурсанд бўлганимдан таклиф қилгандим. Мана, сиз билан кўришдик. Озми-кўпми бир-биримизни билдик. Энди хайрлашсак ҳам бўлаверади, чамамда. Чунки барибир гапимиз келишмайди. Агар адашмасам, сизнинг шубҳа-гумонларингиз бунга халақит беради…

Дилором ортига ўгирилиб икки-уч қадам босди. Тўхтади. Бурилиб, Дилдорага юзланди. Келинчак жойидан қимирламаган, унга тикилиб турарди.

— Хато ўйлаяпсиз, яхши қолинг…

— Шошманг, — дея тез-тез юриб унинг ёнига келди Дилдора, — мен… мени тўғри тушунасиз, деган умиддаман. Асли… Асли Икром акамни қидираётгандим. Илгари ҳам бирон ёққа дом-дараксиз кетардилар. Лекин бу сафар негадир юрагим ғаш. Балки бўйимда бўлганидан бери шунақа тез сиқиладиган бўлиб қолгандирман… Хуллас, кечиринг мени.

Дилором бир муддат келинчакдан кўзини узмади. Унинг Дилдорага ҳам ҳаваси келар, ҳам ичи ачирди.

— Икром акамдан хавотир олманг, у киши тегирмонга тушса, бутун чиқадиганлардан. Ўзим неча марта гувоҳи бўлганман, — деди. — Яна бошқача хаёлларга бориб юрманг. Доим ака-сингилдай бўлганмиз.

— Унда нега менинг кўнглим нотинч?

— Ҳозир айтдингиз-ку… балки ҳақиқатан ҳам ҳомиладорлик даврингиз бироз оғир кечаётгандир.

— Мендан хафамасмисиз?

— Йўқ.

— Унда юринг, бирор жойда ўтирамиз. Уйга борганим билан барибир сиқилиб кетаман. Шундоғам ўзимни қўярга жой тополмаяпман.

— Кетдик унда, — деб жилмайди Дилором.

Улар узоққа боришмади. Шундоққина йўлнинг нариги тарафидаги сув бўйига қурилган қаҳвахонага киришди. Суҳбатлари дарров қизиди. Дилором Дилдоранинг кўнглидаги шубҳа-гумонларни бутунлай тарқатиб юбориш учун Икром билан боғлиқ воқеаларни билганича гапириб берди. Албатта, уни севиб қолганини айтмади. Дилдора унинг сўзларини тингларкан, гоҳ ҳаяжонланар, гоҳ кўзига ёш келар, баъзи воқеаларни эшитганида юзида табассум пайдо бўларди ва ўз ўрнида эрига бўлган ҳурмати аввалгидан ортиб борарди. Яна Икромни жудаям соғиниб кетарди. Айни лаҳзада ёнида бўлиб қолса-ю, елкасига бошини қўйиб, Дилоромнинг сўзларини тингласа.

Икки қиз уч соатдан мўлроқ  ўтирди,  қоринлари  очқаб, икки сихдан кабоб ейишди. Кейин суҳбат яна давом этди ва гап айланиб Дилоромнинг уйига Рустам билан бирга борган Бахшуллога тақалди.

— Сиз уни танийсизми? — сўраб қолди Дилором келинчакдан.

Дилдора нима деярини билмай қолди. Бир зум тараддудланди. Сўнг:

— Ҳа, тоққа борганимизда шуларникида турганмиз. Икром акам билан ака-ука бўлиб қолган. Ёмон боламас.

— Кўриниб турибди. Соддагина экан. Кейин жудаям камгап. Рустамжон оғзи тинмай гапиради, у бўлса, миқ этмайди. Кейин уятчан экан. Озгина ҳазиллашувдик, қизариб кетди. Сингилларимнинг шўхликлари келиб, баттар уялтираверишди. “Ҳай-ҳай” демаганимда қочиб кетарди, бечора.

— Сизга ёқдими? — сўради Дилдора жилмайиб.

— Нимани назарда тутаяпсиз?

— Тўғри маънода.

— Ёқди. Қадди-қомати келишган, рангиям бизникидан бошқача. Тоза ҳавода юрганлиги шундоққина кўриниб турибди. Қўполгина экан-у, лекин шу ҳам ярашади. Умуман, жуда бошқача.

— Тушунарли…

— Вой, сиз бошқа хаёлга борманг, мендан пишиқ экансиз, айлантириб сўраб олаяпсиз.

— Чунки эримни сиздан қизғанаяпман. Агар эртароқ эрга тегиб кетсангиз, кўнглим хотиржам бўлади.

Дилором унга қараб анқайиб қолди. Шаҳло кўзлари шаҳлолашгандай (бошқача айтиш тўғри келмас), гўзаллиги янаям кўпроқ ошгандай эди. Ана шу ҳолнинг ўзи ҳам Дилдоранинг рашкини кучайтираётганди. У ўзининг-да ундан кам эмаслигини билганида балки бунчаликка бормасди.

Нуриддин ИСМОИЛОВ

(Асарнинг кейинги қисмларини яқин соатларда ўқийсиз)

Аввалги қисмларни ўқиш учун қуйидаги ҳаволаларни босинг:

Иблис салтанати (1-қисм)

Иблис салтанати (2-қисм)

Иблис салтанати (3-қисм)

Иблис салтанати (4-қисм)

Иблис салтанати (5-қисм)

Иблис салтанати (6-қисм)

Иблис салтанати (7-қисм)

Иблис салтанати (8-қисм)

Иблис салтанати (9-қисм)

Иблис салтанати (10-қисм)

Иблис салтанати (11-қисм)

Иблис салтанати (12-қисм)

Иблис салтанати (13-қисм)

Иблис салтанати (14-қисм)

Иблис салтанати (15-қисм)

Иблис салтанати (16-қисм)

Иблис салтанати (17-қисм)

Иблис салтанати (18-қисм)

Иблис салтанати (19-қисм)

Иблис салтанати (20-қисм)

Иблис салтанати (21-қисм)

Иблис салтанати (22-қисм)

Иблис салтанати (23-қисм)

Иблис салтанати (24-қисм)

Иблис салтанати (25-қисм)

Иблис салтанати (26-қисм)

Иблис салтанати (27-қисм)

Иблис салтанати (28-қисм)

Иблис салтанати (29-қисм)

Иблис салтанати (30-қисм)

Иблис салтанати (31-қисм)

Иблис салтанати (32-қисм)

Иблис салтанати (33-қисм)

Иблис салтанати (34-қисм)

Иблис салтанати (35-қисм)

Иблис салтанати (36-қисм)

Иблис салтанати (37-қисм)

Иблис салтанати (38-қисм)

Иблис салтанати (39-қисм)

Иблис салтанати (40-қисм)

Иблис салтанати (41-қисм)

Иблис салтанати (42-қисм)

Иблис салтанати (43-қисм)

Иблис салтанати (44-қисм)

Иблис салтанати (45-қисм)

Иблис салтанати (46-қисм)

Иблис салтанати (47-қисм)

Иблис салтанати (48-қисм)

Иблис салтанати (49-қисм)

Иблис салтанати (50-қисм)

Иблис салтанати (51-қисм)

Иблис салтанати (52-қисм)

Иблис салтанати (53-қисм)

Иблис салтанати (54-қисм)

Иблис салтанати (55-қисм)

Иблис салтанати (56-қисм)

Иблис салтанати (57-қисм)

Иблис салтанати (58-қисм)

Иблис салтанати (59-қисм)

Иблис салтанати (60-қисм)

Иблис салтанати (61-қисм)

Иблис салтанати (62-қисм)

Иблис салтанати (63-қисм)

Иблис салтанати (64-қисм)

Иблис салтанати (65-қисм)

Иблис салтанати (66-қисм)

Иблис салтанати (67-қисм)

Иблис салтанати (68-қисм)

Иблис салтанати (69-қисм)

Иблис салтанати (70-қисм)

Иблис салтанати (71-қисм)

Иблис салтанати (72-қисм)

Иблис салтанати (73-қисм)

Иблис салтанати (74-қисм)

Иблис салтанати (75-қисм)

Иблис салтанати (76-қисм)

Иблис салтанати (77-қисм)

Иблис салтанати (78-қисм)

Иблис салтанати (79-қисм)

Иблис салтанати (80-қисм)

Иблис салтанати (81-қисм)

Иблис салтанати (82-қисм)

Иблис салтанати (83-қисм)

Иблис салтанати (84-қисм)

Иблис салтанати (85-қисм)

Иблис салтанати (86-қисм)

Иблис салтанати (87-қисм)

Иблис салтанати (88-қисм)

Иблис салтанати (89-қисм)

Иблис салтанати (90-қисм)

Иблис салтанати (91-қисм)

Иблис салтанати (92-қисм)

Иблис салтанати (93-қисм)

Иблис салтанати (94-қисм)

Иблис салтанати (95-қисм)

Иблис салтанати (96-қисм)

Иблис салтанати (97-қисм)

Иблис салтанати (98-қисм)

Иблис салтанати (99-қисм)

Иблис салтанати (100-қисм)

Иблис салтанати (101-қисм)

Иблис салтанати (102-қисм)

Иблис салтанати (103-қисм)

Иблис салтанати (104-қисм)

Иблис салтанати (105-қисм)

Иблис салтанати (106-қисм)

Иблис салтанати (107-қисм)

Иблис салтанати (108-қисм)

Иблис салтанати (109-қисм)

Иблис салтанати (110-қисм)

Иблис салтанати (111-қисм)

Иблис салтанати (112-қисм)

Иблис салтанати (113-қисм)

Иблис салтанати (114-қисм)

Иблис салтанати (115-қисм)

Иблис салтанати (116-қисм)

Иблис салтанати (117-қисм)

Иблис салтанати (118-қисм)

Иблис салтанати (119-қисм)

Иблис салтанати (120-қисм)

Иблис салтанати (121-қисм)

Иблис салтанати (122-қисм)

Иблис салтанати (123-қисм)

Иблис салтанати (124-қисм)

Иблис салтанати (125-қисм)

Иблис салтанати (126-қисм)

Иблис салтанати (127-қисм)

Иблис салтанати (128-қисм)

Иблис салтанати (129-қисм)

Иблис салтанати (130-қисм)

Иблис салтанати (131-қисм)

Иблис салтанати (132-қисм)

Иблис салтанати (133-қисм)

Иблис салтанати (134-қисм)

Иблис салтанати (135-қисм)

Иблис салтанати (136-қисм)

Иблис салтанати (137-қисм)

Иблис салтанати (138-қисм)

Иблис салтанати (139-қисм)

Иблис салтанати (140-қисм)

Иблис салтанати (141-қисм)

Иблис салтанати (142-қисм)

Иблис салтанати (143-қисм)

Иблис салтанати (144-қисм)

Иблис салтанати (145-қисм)

Иблис салтанати (146-қисм)

Иблис салтанати (147-қисм)

Иблис салтанати (148-қисм)

Иблис салтанати (149-қисм)

Иблис салтанати (150-қисм)

Иблис салтанати (151-қисм)

Иблис салтанати (152-қисм)

Иблис салтанати (153-қисм)

Иблис салтанати (154-қисм)

Иблис салтанати (155-қисм)

Иблис салтанати (156-қисм)

Иблис салтанати (157-қисм)

Иблис салтанати (158-қисм)

Иблис салтанати (159-қисм)

Иблис салтанати (160-қисм)

Иблис салтанати (161-қисм)

Иблис салтанати (162-қисм)

Иблис салтанати (163-қисм)

Иблис салтанати (164-қисм)

Иблис салтанати (165-қисм)

Иблис салтанати (166-қисм)

Иблис салтанати (167-қисм)

Иблис салтанати (168-қисм)

Иблис салтанати (169-қисм)

Иблис салтанати (170-қисм)

Иблис салтанати (171-қисм)

Иблис салтанати (172-қисм)

Иблис салтанати (173-қисм)

Иблис салтанати (174-қисм)

Иблис салтанати (175-қисм)

Иблис салтанати (176-қисм)

Иблис салтанати (177-қисм)

Иблис салтанати (178-қисм)

Иблис салтанати (179-қисм)

Иблис салтанати (180-қисм)

Иблис салтанати (181-қисм)

Иблис салтанати (182-қисм)

Иблис салтанати (183-қисм)

Иблис салтанати (184-қисм)

Иблис салтанати (185-қисм)

Иблис салтанати (186-қисм)

Иблис салтанати (187-қисм)

Иблис салтанати (188-қисм)

Иблис салтанати (189-қисм)

Иблис салтанати (190-қисм)

Иблис салтанати (191-қисм)

Иблис салтанати (192-қисм)

Иблис салтанати (193-қисм)

Иблис салтанати (194-қисм)

Иблис салтанати (195-қисм)

Иблис салтанати (196-қисм)

Иблис салтанати (197-қисм)

Иблис салтанати (198-қисм)

Иблис салтанати (199-қисм)

Иблис салтанати (200-қисм)

Иблис салтанати (201-қисм)

Иблис салтанати (202-қисм)

Иблис салтанати (203-қисм)

Иблис салтанати (204-қисм)

Иблис салтанати (205-қисм)

Иблис салтанати (206-қисм)

Иблис салтанати (207-қисм)

Иблис салтанати (208-қисм)

Иблис салтанати (209-220-қисмлар)

Иблис салтанати (221-қисм)

Иблис салтанати (222-қисм)

Иблис салтанати (223-қисм)

Иблис салтанати (225-қисм)

Иблис салтанати (226-қисм)

Иблис салтанати (227-қисм)

Иблис салтанати (228-қисм)

Иблис салтанати (229-қисм)

Иблис салтанати (230-қисм)

Иблис салтанати (231-қисм)

Иблис салтанати (232-қисм)

Иблис салтанати (233-қисм)

Иблис салтанати (234-қисм)

Иблис салтанати (235-қисм)

Иблис салтанати (236-қисм)

Иблис салтанати (237-қисм)

Иблис салтанати (238-қисм)

Иблис салтанати (239-қисм)

Иблис салтанати (240-қисм)

Иблис салтанати (241-қисм)

Иблис салтанати (242-қисм)

Иблис салтанати (243-қисм)

Иблис салтанати (244-қисм)

Иблис салтанати (245-қисм)

Иблис салтанати (246-қисм)

Иблис салтанати (247-қисм)

Иблис салтанати (248-қисм)

Иблис салтанати (249-қисм)

Иблис салтанати (250-қисм)

Иблис салтанати (251-қисм)

Иблис салтанати (252-қисм)

Иблис салтанати (253-қисм)

Иблис салтанати (254-қисм)

Иблис салтанати (255-қисм)

Иблис салтанати (256-қисм)

Иблис салтанати (257-қисм)

Иблис салтанати (258-қисм)

Иблис салтанати (259-қисм)

Иблис салтанати (260-қисм)

Иблис салтанати (261-қисм)

Иблис салтанати (262-қисм)

Иблис салтанати (263-қисм)

Иблис салтанати (264-қисм)

Иблис салтанати (265-қисм)

Иблис салтанати (266-қисм)

Иблис салтанати (267-қисм)

Иблис салтанати (268-қисм)

Иблис салтанати (269-қисм)

Иблис салтанати (270-қисм)

Иблис салтанати (271-қисм)

Иблис салтанати (272-қисм)

Иблис салтанати (273-қисм)

Иблис салтанати (274-қисм)

Иблис салтанати (275-қисм)

Иблис салтанати (276-қисм)

Иблис салтанати (277-қисм)

Иблис салтанати (278-қисм)

Иблис салтанати (279-қисм)

Иблис салтанати (280-қисм)

Иблис салтанати (281-қисм)

Иблис салтанати (282-қисм)

Иблис салтанати (283-қисм)

Иблис салтанати (284-қисм)

Иблис салтанати (285-қисм)

Иблис салтанати (286-қисм)

Иблис салтанати (287-қисм)

Иблис салтанати (288-қисм)

Иблис салтанати (289-қисм)

Иблис салтанати (290-қисм)

Иблис салтанати (291-қисм)

Иблис салтанати (292-қисм)

Иблис салтанати (293-қисм)

Иблис салтанати (294-қисм)

Иблис салтанати (295-қисм)

Иблис салтанати (296-қисм)

Иблис салтанати (297-қисм)

Иблис салтанати (298-қисм)

Иблис салтанати (299-қисм)

Иблис салтанати (300-қисм)

Иблис салтанати (301-қисм)

Иблис салтанати (302-қисм)

Иблис салтанати (303-қисм)

Иблис салтанати (304-қисм)

Иблис салтанати (305-қисм)

Иблис салтанати (306-қисм)

Иблис салтанати (307-қисм)

Иблис салтанати (308-қисм)

Иблис салтанати (309-қисм)

Иблис салтанати (310-қисм)

Иблис салтанати (311-қисм)

Иблис салтанати (312-қисм)

Иблис салтанати (313-қисм)

Иблис салтанати (314-қисм)

Иблис салтанати (315-қисм)

Иблис салтанати (316-қисм)

Иблис салтанати (317-қисм)

Иблис салтанати (318-қисм)

Иблис салтанати (319-қисм)

Иблис салтанати (320-қисм)

Иблис салтанати (321-қисм)

Иблис салтанати (322-қисм)

Иблис салтанати (323-қисм)

Иблис салтанати (324-қисм)

Иблис салтанати (325-қисм)

Иблис салтанати (326-қисм)

Иблис салтанати (327-қисм)

Иблис салтанати (328-қисм)

Иблис салтанати (329-қисм)

Иблис салтанати (330-қисм)

Иблис салтанати (331-қисм)

Иблис салтанати (332-қисм)

Иблис салтанати (333-қисм)

Иблис салтанати (334-қисм)

Иблис салтанати (335-қисм)

Сиз ҳозир hordiq.uz сайтидасиз. Янгиликлардан ўртоқларингизни ҳам хабардор қилинг:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре × три =

Диққат! Диққат!
Диққат! Диққат!
Ўқишни тавсия этамиз