Юртимизда

Иблис салтанати (340-қисм)

* * *

Анвар Турсунович ташкилотга қайтиб боргач, Самандар ва унинг шериклари билан боғлиқ жиноят ишини яна бир карра кўриб чиқди. Чалкашликлар, адоқсиз саволлар устида бош қотирди. “Буларга, — дея хаёлидан ўтказди у, — ўлим жазоси ҳам юмшоқлик қилади. Одам дегани шунчалик ҳам қабиҳ ишларни қиладими? Инсон деган ном ҳайф уларга. Ҳайвон билан тенглаштириш ҳам ноўрин. Қайси йиртқич ўзининг қавмига тажовуз қилибди…” Жаҳли чиққанидан қўлидаги “иш”ни отиб юборди. Сигарета чекди. Хона бўйлаб юрди. Бир хаёл Самандарни яна сўроқ қилгиси келди. Аммо дарров ниятидан қайтди. Унинг башарасини кўргиси келмади. Сўнг қўлидаги тамакисини кулдонга эзиб ўчирди-да, ташқарига чиқди. Бу пайтда қоронғилик заминни этаги билан ёпган эди. У остонада бироз турганидан кейин машинаси тарафга кета бошлади. “Қарибсан, — деди ўзига-ўзи, — илгари ярим тунгача ишласанг ҳам чарчамасдинг. Яна ишлагинг келаверарди. Энди битта делони кўрар-кўрмас толиқиб қоласан… Пенсияга чиқаман. Мана шу ишни охиригача етказаман-да, кейин дам оламан. Невараларимни боғчага олиб бораман, олиб келаман. Уйда маза қилиб дам оламан, ҳеч нимага бошимни қотирмайман”. Ниятидан ўзи хурсанд бўлиб кетди. Юзига табассум югурди ҳамда “Виллис”нинг орқа ўриндиғига ўтираркан, ёшгина сержант йигитнинг елкасига енгилгина уриб қўйиб:

— Бахтиёр, уйга ҳайда, — деди ва ўриндиққа суяниб кўзини юмди. Машинанинг бир текисда юриши уни аллалади ҳамда бироздан кейин унинг пишиллаб ухлаган овози кела бошлади. Ҳайдовчи йигит кўзгу орқали бошлиғига қараб қўйди-да кулимсиради. Бу пайтда у чорраҳага яқинлашиб қолганди. Кўк чироқ ёниқ, бемалол ўтиб кетаверса бўлади. У тезликни янада оширди. Ана шу пайт сариқ чироқ ёнди. Бироқ сержант бунга эътибор бермади. Ҳатто кўрмади ҳам. Агар кўрганида, балки газнинг ўрнига тормозни босган… Йўқ, босмасди тормозни, тезлик хийла баланд эди. Бундай пайтда эртароқ чорраҳадан ўтиб кетиш ҳаракатида бўларди. Аммо бу сафар ён томондан оппоқ “Газ-24” елдай учиб келди-да, Анвар Турсунович ўтирган “Виллис”нинг қоқ белидан урди. Зарба шунчалик кучли эдики, машина икки марта думалаб ерда сирпанганча йўл чеккасига чиқиб қолди.

Анвар Турсунович ухлагани бўйича қайтиб уйғонмади. Ҳайдовчи йигитнинг эса касалхонада жони узилди.

— Опа! — деб бақириб юборди Дилором. — Тинчликми?!

— Рустамжон… Рустамжоннинг тоғасидан айрилиб қолдик!

Шундан кейин гўшакдан қисқа товуш келиб қолди.

Қизнинг яқинида турган Бахшуллони бирдан ҳаяжон босди. Рустам эса Дилоромнинг овозидан чўчиб уйғонди ҳамда кўзини уқалаб ўрнидан сакраб турди-да, тез-тез юриб уларнинг ёнига келди.

— Тинчликми? — сўради бўғиқ овозда.

— Рустам ака, — деди унга жовдираб қараган Нигора, — тоғангизнинг тоблари қочиб қолибди. Тезроқ бораркансиз.

— Ни-ма? Нега мазаси бўлмас экан? Соғ эди-ку. Яхши юрувди-ку…

Нигора бирдан унинг бўйнидан қучоқлади.

— Боринг, тезроқ боринг…

Қизнинг юрак уриши ҳатто Рустамга ҳам эшитилди. Кўнгли нохушлик рўй берганини сезди ҳамда тезда оёқ кийимини кийиб ташқарига отилди. Ортидан Бахшулло югурди.

* * *

Саодат опа эрининг ўлганига сира ишонгиси келмасди. Уйидаги азани, жағи боғланиб устига мато ёпилган, кўзлари юмуқ эрини худди тушида кўраётгандай эди. Гоҳ овозининг борича додлаб йиғлар, гоҳ атрофидагиларга меровсираб қарар, эртароқ уйғонгиси келарди. “Тавба, — дерди баъзан, — нимага мен уйғонмайман? Жонимга тегиб кетди! Уфф, тезроқ тонг отса нима қиларди?!”

Анвар Турсуновични олиб чиқаётганларини кўришга у чидаб туролмади. Тобут дарвозахонага етганида, шилқ этиб ёнига қулади…

Икром кечаси Рустам қўнғироқ қилгандаёқ етиб келди. Эрталабгача ўтирди. Рустамга ҳамдард бўлди. Тонг отар паллада Норбой қорининг ёнига борди. Ҳамма бўлган гапларни айтди.

— Жуда хунук иш бўпти. Тоза одам деб эшитгандим. Эсиз, шундайларнинг эрта вафот қилгани чатоқ-да. Майли, Худонинг иши. Бандасининг қўлидан нима ҳам келарди? Худо шундай бўлишини хоҳлабдими, демак, шундай бўлади. Ҳаммага Худо сабр берсин… Энди, Икромжон, гап бундай: айтишингизча, ҳамма сизни аллақачон ўлдига чиқариб қўйибди. Шундай экан, ҳозирча кўзга кўринмаганингиз маъқул, — деди Норбой қори ва Икромга қаради.

— Таъзияга борма, демоқчимисиз? — дея ҳайрон бўлди Икром.

— Йўқ, ундай демоқчимасман. Куни кеча битта дўконга киргандим. Соч сотишаётган экан. Озгина жаҳлим чиқувди. Худо бошингга қанақанги сочни берган бўлса, шундан айирмасин. Лекин ҳозир ўйлаб қарасам, гоҳ-гоҳида фойдаланса бўларкан. Демоқчиманки, кийиб олинг, биров танимасин.

Икром сира соч кийишни истамасди. Аммо қорининг гапини икки қилгиси келмади.

У Анвар Турсуновичнинг қабри тепасида анча вақт турди. “Ҳаммаси сиз айтгандай бўлади”, деб қасам ичди.

Олти ой ўтди. Дилором ҳақиқий маънода Бахшуллони ёқтирди ва ажойиб кунларнинг бирида уларнинг тўйи бўлиб ўтди. Сўнг Рустам ҳам Нигорага уйланди. Бу пайтда Икром ўғилчали бўлган эди. Дарвоқе, унинг паспортидаги исми Миркамол бўлиб ўзгарган эди…

Нуриддин ИСМОИЛОВ

(Тамом)

Аввалги қисмларни ўқиш учун қуйидаги ҳаволаларни босинг:

Иблис салтанати (1-қисм)

Иблис салтанати (2-қисм)

Иблис салтанати (3-қисм)

Иблис салтанати (4-қисм)

Иблис салтанати (5-қисм)

Иблис салтанати (6-қисм)

Иблис салтанати (7-қисм)

Иблис салтанати (8-қисм)

Иблис салтанати (9-қисм)

Иблис салтанати (10-қисм)

Иблис салтанати (11-қисм)

Иблис салтанати (12-қисм)

Иблис салтанати (13-қисм)

Иблис салтанати (14-қисм)

Иблис салтанати (15-қисм)

Иблис салтанати (16-қисм)

Иблис салтанати (17-қисм)

Иблис салтанати (18-қисм)

Иблис салтанати (19-қисм)

Иблис салтанати (20-қисм)

Иблис салтанати (21-қисм)

Иблис салтанати (22-қисм)

Иблис салтанати (23-қисм)

Иблис салтанати (24-қисм)

Иблис салтанати (25-қисм)

Иблис салтанати (26-қисм)

Иблис салтанати (27-қисм)

Иблис салтанати (28-қисм)

Иблис салтанати (29-қисм)

Иблис салтанати (30-қисм)

Иблис салтанати (31-қисм)

Иблис салтанати (32-қисм)

Иблис салтанати (33-қисм)

Иблис салтанати (34-қисм)

Иблис салтанати (35-қисм)

Иблис салтанати (36-қисм)

Иблис салтанати (37-қисм)

Иблис салтанати (38-қисм)

Иблис салтанати (39-қисм)

Иблис салтанати (40-қисм)

Иблис салтанати (41-қисм)

Иблис салтанати (42-қисм)

Иблис салтанати (43-қисм)

Иблис салтанати (44-қисм)

Иблис салтанати (45-қисм)

Иблис салтанати (46-қисм)

Иблис салтанати (47-қисм)

Иблис салтанати (48-қисм)

Иблис салтанати (49-қисм)

Иблис салтанати (50-қисм)

Иблис салтанати (51-қисм)

Иблис салтанати (52-қисм)

Иблис салтанати (53-қисм)

Иблис салтанати (54-қисм)

Иблис салтанати (55-қисм)

Иблис салтанати (56-қисм)

Иблис салтанати (57-қисм)

Иблис салтанати (58-қисм)

Иблис салтанати (59-қисм)

Иблис салтанати (60-қисм)

Иблис салтанати (61-қисм)

Иблис салтанати (62-қисм)

Иблис салтанати (63-қисм)

Иблис салтанати (64-қисм)

Иблис салтанати (65-қисм)

Иблис салтанати (66-қисм)

Иблис салтанати (67-қисм)

Иблис салтанати (68-қисм)

Иблис салтанати (69-қисм)

Иблис салтанати (70-қисм)

Иблис салтанати (71-қисм)

Иблис салтанати (72-қисм)

Иблис салтанати (73-қисм)

Иблис салтанати (74-қисм)

Иблис салтанати (75-қисм)

Иблис салтанати (76-қисм)

Иблис салтанати (77-қисм)

Иблис салтанати (78-қисм)

Иблис салтанати (79-қисм)

Иблис салтанати (80-қисм)

Иблис салтанати (81-қисм)

Иблис салтанати (82-қисм)

Иблис салтанати (83-қисм)

Иблис салтанати (84-қисм)

Иблис салтанати (85-қисм)

Иблис салтанати (86-қисм)

Иблис салтанати (87-қисм)

Иблис салтанати (88-қисм)

Иблис салтанати (89-қисм)

Иблис салтанати (90-қисм)

Иблис салтанати (91-қисм)

Иблис салтанати (92-қисм)

Иблис салтанати (93-қисм)

Иблис салтанати (94-қисм)

Иблис салтанати (95-қисм)

Иблис салтанати (96-қисм)

Иблис салтанати (97-қисм)

Иблис салтанати (98-қисм)

Иблис салтанати (99-қисм)

Иблис салтанати (100-қисм)

Иблис салтанати (101-қисм)

Иблис салтанати (102-қисм)

Иблис салтанати (103-қисм)

Иблис салтанати (104-қисм)

Иблис салтанати (105-қисм)

Иблис салтанати (106-қисм)

Иблис салтанати (107-қисм)

Иблис салтанати (108-қисм)

Иблис салтанати (109-қисм)

Иблис салтанати (110-қисм)

Иблис салтанати (111-қисм)

Иблис салтанати (112-қисм)

Иблис салтанати (113-қисм)

Иблис салтанати (114-қисм)

Иблис салтанати (115-қисм)

Иблис салтанати (116-қисм)

Иблис салтанати (117-қисм)

Иблис салтанати (118-қисм)

Иблис салтанати (119-қисм)

Иблис салтанати (120-қисм)

Иблис салтанати (121-қисм)

Иблис салтанати (122-қисм)

Иблис салтанати (123-қисм)

Иблис салтанати (124-қисм)

Иблис салтанати (125-қисм)

Иблис салтанати (126-қисм)

Иблис салтанати (127-қисм)

Иблис салтанати (128-қисм)

Иблис салтанати (129-қисм)

Иблис салтанати (130-қисм)

Иблис салтанати (131-қисм)

Иблис салтанати (132-қисм)

Иблис салтанати (133-қисм)

Иблис салтанати (134-қисм)

Иблис салтанати (135-қисм)

Иблис салтанати (136-қисм)

Иблис салтанати (137-қисм)

Иблис салтанати (138-қисм)

Иблис салтанати (139-қисм)

Иблис салтанати (140-қисм)

Иблис салтанати (141-қисм)

Иблис салтанати (142-қисм)

Иблис салтанати (143-қисм)

Иблис салтанати (144-қисм)

Иблис салтанати (145-қисм)

Иблис салтанати (146-қисм)

Иблис салтанати (147-қисм)

Иблис салтанати (148-қисм)

Иблис салтанати (149-қисм)

Иблис салтанати (150-қисм)

Иблис салтанати (151-қисм)

Иблис салтанати (152-қисм)

Иблис салтанати (153-қисм)

Иблис салтанати (154-қисм)

Иблис салтанати (155-қисм)

Иблис салтанати (156-қисм)

Иблис салтанати (157-қисм)

Иблис салтанати (158-қисм)

Иблис салтанати (159-қисм)

Иблис салтанати (160-қисм)

Иблис салтанати (161-қисм)

Иблис салтанати (162-қисм)

Иблис салтанати (163-қисм)

Иблис салтанати (164-қисм)

Иблис салтанати (165-қисм)

Иблис салтанати (166-қисм)

Иблис салтанати (167-қисм)

Иблис салтанати (168-қисм)

Иблис салтанати (169-қисм)

Иблис салтанати (170-қисм)

Иблис салтанати (171-қисм)

Иблис салтанати (172-қисм)

Иблис салтанати (173-қисм)

Иблис салтанати (174-қисм)

Иблис салтанати (175-қисм)

Иблис салтанати (176-қисм)

Иблис салтанати (177-қисм)

Иблис салтанати (178-қисм)

Иблис салтанати (179-қисм)

Иблис салтанати (180-қисм)

Иблис салтанати (181-қисм)

Иблис салтанати (182-қисм)

Иблис салтанати (183-қисм)

Иблис салтанати (184-қисм)

Иблис салтанати (185-қисм)

Иблис салтанати (186-қисм)

Иблис салтанати (187-қисм)

Иблис салтанати (188-қисм)

Иблис салтанати (189-қисм)

Иблис салтанати (190-қисм)

Иблис салтанати (191-қисм)

Иблис салтанати (192-қисм)

Иблис салтанати (193-қисм)

Иблис салтанати (194-қисм)

Иблис салтанати (195-қисм)

Иблис салтанати (196-қисм)

Иблис салтанати (197-қисм)

Иблис салтанати (198-қисм)

Иблис салтанати (199-қисм)

Иблис салтанати (200-қисм)

Иблис салтанати (201-қисм)

Иблис салтанати (202-қисм)

Иблис салтанати (203-қисм)

Иблис салтанати (204-қисм)

Иблис салтанати (205-қисм)

Иблис салтанати (206-қисм)

Иблис салтанати (207-қисм)

Иблис салтанати (208-қисм)

Иблис салтанати (209-220-қисмлар)

Иблис салтанати (221-қисм)

Иблис салтанати (222-қисм)

Иблис салтанати (223-қисм)

Иблис салтанати (225-қисм)

Иблис салтанати (226-қисм)

Иблис салтанати (227-қисм)

Иблис салтанати (228-қисм)

Иблис салтанати (229-қисм)

Иблис салтанати (230-қисм)

Иблис салтанати (231-қисм)

Иблис салтанати (232-қисм)

Иблис салтанати (233-қисм)

Иблис салтанати (234-қисм)

Иблис салтанати (235-қисм)

Иблис салтанати (236-қисм)

Иблис салтанати (237-қисм)

Иблис салтанати (238-қисм)

Иблис салтанати (239-қисм)

Иблис салтанати (240-қисм)

Иблис салтанати (241-қисм)

Иблис салтанати (242-қисм)

Иблис салтанати (243-қисм)

Иблис салтанати (244-қисм)

Иблис салтанати (245-қисм)

Иблис салтанати (246-қисм)

Иблис салтанати (247-қисм)

Иблис салтанати (248-қисм)

Иблис салтанати (249-қисм)

Иблис салтанати (250-қисм)

Иблис салтанати (251-қисм)

Иблис салтанати (252-қисм)

Иблис салтанати (253-қисм)

Иблис салтанати (254-қисм)

Иблис салтанати (255-қисм)

Иблис салтанати (256-қисм)

Иблис салтанати (257-қисм)

Иблис салтанати (258-қисм)

Иблис салтанати (259-қисм)

Иблис салтанати (260-қисм)

Иблис салтанати (261-қисм)

Иблис салтанати (262-қисм)

Иблис салтанати (263-қисм)

Иблис салтанати (264-қисм)

Иблис салтанати (265-қисм)

Иблис салтанати (266-қисм)

Иблис салтанати (267-қисм)

Иблис салтанати (268-қисм)

Иблис салтанати (269-қисм)

Иблис салтанати (270-қисм)

Иблис салтанати (271-қисм)

Иблис салтанати (272-қисм)

Иблис салтанати (273-қисм)

Иблис салтанати (274-қисм)

Иблис салтанати (275-қисм)

Иблис салтанати (276-қисм)

Иблис салтанати (277-қисм)

Иблис салтанати (278-қисм)

Иблис салтанати (279-қисм)

Иблис салтанати (280-қисм)

Иблис салтанати (281-қисм)

Иблис салтанати (282-қисм)

Иблис салтанати (283-қисм)

Иблис салтанати (284-қисм)

Иблис салтанати (285-қисм)

Иблис салтанати (286-қисм)

Иблис салтанати (287-қисм)

Иблис салтанати (288-қисм)

Иблис салтанати (289-қисм)

Иблис салтанати (290-қисм)

Иблис салтанати (291-қисм)

Иблис салтанати (292-қисм)

Иблис салтанати (293-қисм)

Иблис салтанати (294-қисм)

Иблис салтанати (295-қисм)

Иблис салтанати (296-қисм)

Иблис салтанати (297-қисм)

Иблис салтанати (298-қисм)

Иблис салтанати (299-қисм)

Иблис салтанати (300-қисм)

Иблис салтанати (301-қисм)

Иблис салтанати (302-қисм)

Иблис салтанати (303-қисм)

Иблис салтанати (304-қисм)

Иблис салтанати (305-қисм)

Иблис салтанати (306-қисм)

Иблис салтанати (307-қисм)

Иблис салтанати (308-қисм)

Иблис салтанати (309-қисм)

Иблис салтанати (310-қисм)

Иблис салтанати (311-қисм)

Иблис салтанати (312-қисм)

Иблис салтанати (313-қисм)

Иблис салтанати (314-қисм)

Иблис салтанати (315-қисм)

Иблис салтанати (316-қисм)

Иблис салтанати (317-қисм)

Иблис салтанати (318-қисм)

Иблис салтанати (319-қисм)

Иблис салтанати (320-қисм)

Иблис салтанати (321-қисм)

Иблис салтанати (322-қисм)

Иблис салтанати (323-қисм)

Иблис салтанати (324-қисм)

Иблис салтанати (325-қисм)

Иблис салтанати (326-қисм)

Иблис салтанати (327-қисм)

Иблис салтанати (328-қисм)

Иблис салтанати (329-қисм)

Иблис салтанати (330-қисм)

Иблис салтанати (331-қисм)

Иблис салтанати (332-қисм)

Иблис салтанати (333-қисм)

Иблис салтанати (334-қисм)

Иблис салтанати (335-қисм)

Иблис салтанати (336-қисм)

Иблис салтанати (337-қисм)

Иблис салтанати (338-қисм)

Иблис салтанати (339-қисм)

Сиз ҳозир hordiq.uz сайтидасиз. Янгиликлардан ўртоқларингизни ҳам хабардор қилинг:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 × 5 =

Диққат! Диққат!
Диққат! Диққат!
Ўқишни тавсия этамиз