Kuydirgi bedavo kasallikmi?!

0

Kuydirgi kasalligi haqida eshitganda biroz qo'rquvga tushamiz yoki uning qanday xastalik ekaniga qiziqish bildiramiz. «Kuydirgi nimasi bilan xavfli», «Bu kasallik ham yuqadimi yoki nasldan-naslga o'tadimi», kabi savollarga malakali shifokor — infeksionist Farog'at BOBOMO'MINOVAdan javob olishga harakat qilib ko'ramiz.

— Kuydirgi zoonozlar (hayvonlardan yuqadigan) guruhiga kiradigan o'tkir yuqumli kasallikdir.

 

KELIB ChIQIShI

Kuydirgini qo'zg'atuvchi mikrobni birinchi marta 1855 yilda shu kasallikdan nobud bo'lgan ot organizmidan rus olimi Brauelar topgan. Kuydirgi mikrobi  uzunligi 5-8mkm, yo'g'onligi 1-1,5 mkm keladigan tayoqchadir. Mikroskop ostida zanjirga o'xshab, qator bo'lib joylashadi. Tayoqchaning vegetativ formasi yuqori temperaturada va turli dezinfeksiyalovchi moddalar ta'sirida bir necha daqiqa ichida halok bo'ladi. Sporalari esa tashqi muhitga juda chidamli, qaynatilganda 30 daqiqadan keyingina parchalanadi. Tuzlangan go'shtlarda uzoq saqlanadi. 70 darajadagi issiqda sporalar bir necha soatgacha halok bo'lmaydi.

 

PAYDO BO'LIShI

Kuydirgi mikrobi organizmga shilingan teri, me'da ichak shilliq pardalari va havo yo'llari orqali o'tadi. Odam organizmiga kirgan kuydirgi tayoqchasining vegetativ formasining bir qismini fagotsitlar yutib oladi (fagotsitoz), qolganlari limfa va qon orqali organizmga tarqaladi. Kuydirgi mikroblari jigar, taloq, o'pka, ichak devori, teri osti biriktiruvchi to'qimasiga yetib boradi. Keyinchalik shu organlarda ular organizmning himoya kuchlari ta'sirida halok bo'ladi yoki infeksiya o'choqlarini paydo qiladi. Bemor organizmida pretsipitinlar, agglyutininlar, komplementni biriktiruvchi antitelalar hosil bo'ladi. Vafot etgan bemor jasadi yorib tekshirilganida qon quyilib, qorayib qolganligi, jigar va taloq kattalashganligi, to'q qizil rangdaligi ko'rinadi. Boshqa organlarga qon quyiladi. Gemorragiya yuz bergan joylarda ko'plab kuydirgi tayoqchalari topiladi.

 

TURLARI

Kasallikning inkubatsion davri bir necha soatdan 6-8 kungacha cho'ziladi, o'rtacha 2-3 kun davom etadi.

Teri va septik turi.

Teri turida kuydirgi karbunkuli (pustula maligna) deb ham yuritiladi. Kuydirgi karbunkuli ko'pincha badanning ochiq joyi (yuz, bo'yin, qo'llar)da joylashadi. Kuydirgi tayoqchasi kirgan joyda avvalo, qizil tuguncha (papula) paydo bo'ladi. Bu tuguncha tez orada pufakcha (vezikula)ga aylanadi.

Pufakcha ichida qon aralash seroz suyuqlik bo'ladi. Pufakcha yorilgach, o'rnida yara yuzaga keladi, bu yara tezda qotib, quriydi va qo'ng'ir rangli qora qo'tir bilan qoplanadi. Qora qo'tir og'rimaydi, lekin asta-sekin kattalashib boradi. Qora qo'tir atrofida mayda pufakchalar paydo bo'ladi, bu kuydirgida juda xarakterlidir. Kuydirgi karbunkuli atrofidagi ancha joy shishib chiqadi. Kasallikning birinchi kuni bemor badani qaqshab, ozgina boshi og'riydi, darmonsizlik seziladi. Ikkinchi kuni bemorning eti uvishib, qaltiraydi va tana harorati 39-40 darajagacha ko'tariladi, bosh og'rig'i kuchayadi, uyqu buziladi.

Harorat 5-6 kundan so'ng pasaya boshlaydi, bemorning ahvoli yaxshilanadi, karbunkul ham qayta boshlaydi: avval shishi kamayadi, 2-3-hafta oxirida qora qo'tiri ko'chib tushadi va tagida chandiq ko'rinadi.

Kuydirgi og'ir o'tganda kasallikning ikkilamchi septik xili boshlanishi mumkin.

Bunda bemor tez-tez nafas oladi, taxikardiya aniqlanadi. Ko'pincha bemorning biqini sanchib, yo'taladi va qon aralash balg'am tashlaydi. Tekshirib ko'rilganda pnevmoniya va ekssudativ plevrit belgilari aniqlanadi. Ba'zan infeksion toksik shok yuz beradi. Bemorning qoni va balg'amida juda ko'p kasallik mikroblari topiladi. Ba'zi bemorlar ko'ngli aynab, qon aralash qusadi, qorni qattiq og'riydi, qon aralash ichi ketadi. Ba'zi hollarda bemorda meningo ensefalit belgilari paydo bo'ladi. Septik xili juda kam uchraydi. Kasallik alimentar yoki havo-tomchi yo'li bilan yuqqan hollarda paydo bo'ladi. Ba'zan teri xilining asorati tarzida ham uchraydi. Septik turi birdaniga boshlanadi. Bemor eti uvishib, qaltiraydi, harorati 39-40 darajagacha ko'tariladi, bemorning ahvoli birdan og'irlashib, qayta-qayta qaltiraydi, kuchli taxikardiya va terida gemorragik toshmalar kuzatiladi, shilliq pardalarga qon quyiladi, bemor qon aralash balg'am tashlaydi.

Septik xilida bemorning ahvoli ko'pincha og'ir bo'ladi. Tana harorati 40-41 darajagacha chiqadi. Bemor oldin sopor, keyin koma holatiga tushib, o'lim yuzaga keladi.

 

TAShXIS QO'YISh

Har qanday kasallikni davolashdan oldin unga aniq tashxis qo'yish va shu asosida davo choralari ko'rish talab etiladi. Buning uchun kerak bo'lsa, bir necha usullardan foydalanish lozim. Chunki Abu Ali ibn Sino bobomiz aytganidek, to'g'ri tashxis kasallikning tuzalishiga 90 foiz kafolatdir. Xuddi shuning uchun uzoq tekshiruvlar natijasida aniqlangan to'g'ri tashxis asosida davo choralari ko'ring.

Bakteriologik usul — pufakcha suyuqligi, septik xilida bemor qoni, balg'ami, axlati, siydigi maxsus ozuqa muhitlariga ekiladi.

Bakterioskopik — tekshirishga kerak bo'lgan materialdan surtma tayyorlanib, bo'yaladi va mikroskop ostida ko'riladi.

Biologik usul — tekshiriladigan materialni fiziologik eritma bilan 10 barobar suyultirib, undan 0,1-0,2 ml olinadi va oq sichqon yoki dengiz cho'chqasining terisi ostiga yuboriladi. Ular 10 kun kuzatiladi. Agar materialda kuydirgi mikrobi bo'lsa, hayvonlarda sepsis rivojlanib, 1-3 kunda o'ladi.

Qiyosiy tashxis-teri turini oddiy karbunkul va o'latdan farqlash kerak. Oddiy karbunkul og'riydi, o'rtasida yiringli uchi ko'rinadi, uning atrofi qizargan bo'lib, sarg'ish rangi qora qo'tir hosil bo'ladi.

O'latning teri xili qattiq og'riydi, o'rtasidagi qora qo'tir atrofida mayda pufakchalar bo'lmaydi. Shish kuydirgidan ancha kam bo'ladi.

Kuydirgi septik turining o'latning o'pka formasidan farqi, o'lat bilan kasallangan bemor balg'amida kuydirgi tayoqchalari topilmaydi.

 

OLDINI OLISh

1. Infeksiya manbalarini yo'qotish lozim.

2. Hayvonlar bilan ish olib boradiganlar maxsus vaksina bilan emlanadi.

3. Bemor kasalxonada alohida xonaga yotqiziladi.

4. Bemor uyi dezinfeksiya qilinadi.

5. Bemor bilan aloqada bo'lganlar 8 kun nazorat ostida bo'ladi.

6. Kuydirgidan halok bo'lgan hayvon va odam jasadi kuydiriladi yoki maxsus tobutga solib, 2 metr chuqurlikka ko'miladi.

7. Eng muhimi, infeksiya o'chog'ida bo'lganlar vaksina bilan emlanadi. Ana shundan keyingina ular o'tkir virusdan himoyalanishadi.

 

 

Siz hozir hordiq.uz saytidasiz. Yangiliklardan o'rtoqlaringizni ham xabardor qiling:

FIKR BILDIRISh

Please enter your comment!
Please enter your name here