«Milliy TV» каналининг кичик бир хатоси! (фото)

0

«Milliy TV» каналида намойиш этиб келинаётган оммабоп телекўрсатувлардан бири – «7 студия» кўрсатувидаги қуйидаги хатога эътибор қилинг! «Хаёл» ёки «ҳаёл»