Боксчиларга қиёсланган энг хунук ўхшатиш (видео)

0

Ижтимоий тармоқларда бир-бири билан урушаётган каламушларни бўксчиларга ўхшатишди. Каламушлар ўртасидаги жангни худди рингдаги жангдек шархлаб ўтишди. Менимча, ватан байроғини жаҳон трибуналарида ҳимоя қилишга шайланган спортчиларни бундай ҳақорат қилиш ўта кетган пасткашликдан бошқа нарса эмас.