Gipnoz bilan davolash mumkinmi?

0

Xozirda gipnoz orqali davolanishlar chegarasi kengaygan.

Gipnoz bu uyqu degan ma'noni bildirib ongni noto'liq o'chishi bilan bog'liq jarayon.Bunda bemorni oz muddatga boshqarish, undan sirlarni so'rash va ongiga biron nimani masalan alkogoldan qutulish fikrini singdirish mumkin.

Ba'zi professorlar ham Alkogolizmni davolash uchun ikki karra kodlash gipnoz usulini ishlatadi.

Bundan tashqari gipnoz depressiya, ayrim nevrozlar, xavotir, qo'rquv kabi negativ kayfiyatlarni yo'qotish uchun foydalaniladi.