Qizlarning yuzini pol lattada yuvib, keyin sinfga kirgizishyapti… (+Video)

0

Maktabda o'qiydigan qizlar orasida ham hozirda pardoz-andozga rujo' qo'yish hollari ko'p uchramoqda. Bu holatga qarshi quyidagi maktab ma'muriyati juda zo'r chora topibdi. Bu jazo boshiga tushgan qiz borki, qaytib pardoz bilan maktabga kelmasligi aniq.