Vijdon nimadan qo'rqadi?

0
Tursunboy vijdonini sotib qo'yishdan qo'rqadi.
Vijdoni esa Tursunboyni sotib qo'yishdan qo'rqadi.

Xurshid Abdurashid

loading...