«Мен нега йиғлай?! Энди қайнонаси йиғласин!..»

0

Тўй куни келин бўлаётган қизнинг ҳамма қариндошлари йиғлаб хайрлашаётса, қизнинг онаси кулиб турганмиш.

Қўшнилар келиб:

– Ахир қиз узатяпсиз, нега йиғламайсиз? – дейишса:

– Мен нега йиғлай? Энди қайнонаси йиғласин!.. – дермиш…

Бегойим Жўраевна

loading...