Chekishni tashlaganingizdan so'ng, organizmingizda qanday o'zgarishlar bo'ladi?

0

-20 daqiqadan keyin yurak faoliyati normallashadi;

-12 soatdan keyin qondagi uglerod oksidi miqdori me'yorga keladi;

-2 haftadan keyin yurak huruji xavfi kamayadi va o'pka faoliyati yaxshilanadi;

-1 yildan keyin tamakiga ehtiyoj butunlay yo'qoladi, teri rangi o'z holatiga keladi;

-5 yildan keyin insult xavfi pasayadi;

-10 yildan keyin saraton kasalliklariga chalinish xavfi kamayadi.