Нексияни биринчи марта кўриб турган отахонлар хайратда (1996-йил видео)

0

Аккумуляторни кўрсатиб, қара бунга сув қуйилмас эканаа деяптилар