ХАЁТИНГИЗНИ У’ЗГАРТИРИШНИ ИСТАСАНГИЗ

0

Унда хамма нарсани кулга олиб, узгартириш керак. Утмишдан афсусланиш ёки утмиш билан яшаш фойдасиз ва ахмокона иш.

-Афсусланиш Худога, Коинотга, уз-узига карши тажовуздир. Ахир
айнан биз Коинот кучлари ёрдамида хаетимиздаги бу
вазиятларни яратамиз.

-Шунчаки: “Хаётимни нима кувончли ва бахтли килади?» деб аниклаб олиш керак. Энди янги кувончли кечинмаларга очилинг ва уларни хаётингизга киритинг.

-Эски, гамгин фикрларни янги – ёруг ва кувончли туйгуларга
алмаштиринг. Рангли кузойнак «такинг» Утмишдаги нохуш
вокеаларни канча керак булса, шунча марта кайта куриб чикинг ва уларга муносабатингизни узгартиринг, эски нохуш туйгуларни янги – ёкимли туйгуларга алмаштиринг

-Эсда тутинг, хар бир одам доим тугри иш килади. Ушанда, утмишда сизда сизни уша вокеаларга олиб келган муайян феъл-атвор булган. Энди сиз афсусланишсиз ва айбдорлик туйғусисиз фикрларингизни узгартиришингиз ва янги хаёт бошлашингиз мумкин.

Хаммаси у’з ку’лингизда

loading...