СОГЛИКНИ САКЛАШ БУ́ЙИЧА -21 та ТАВСИЯ.

0

1 – хар куни пиёда юринг,

2 – зинадан пиёда ку́тарилинг,

3 – албатта сув ичинг,

4 – нонушта килинг,

5 – куёшдан бахра олинг,

6 – чу́зилиш машклари килинг,

7 – экологик тоза махсулотлар
енг,

8 – коматингизга эътибор
беринг,

9 – ту́гри овкатланишга у́тинг,

10 – медитация килинг,

11 – хеч качон бу́киб овкат
еманг,

12 – физик нокулайликларни
мини тренировка деб кабул килинг,

13 – ту́йиб ухланг,

14 – ялангоёк юринг,

15 – харакатда бу́линг,

16 – тинчлантирувчи амаллар килинг,

17 – хеч качон килмаган бирон ишни
килинг,

18 – чукур нафас олинг,

19 – ку́прок кулинг,

20 – болалар у́йнаётганини томоша килинг,

21 – келажак хакида орзу
килинг .

loading...