Ana bo'lmasa!

0

20% kislorod Amazon yomg'ir o'rmonida hosil bo'ladi. Amazon yomg'ir o'rmoni 5,5 million kvadrat kilometrni egallaydi. Amazon o'rmoni katta miqdordagi karbonat angidridni yutish orqali Yerdagi kislorodning muhim qismini ishlab chiqaradi, shuning uchun ularni ko'pincha sayyoramizning o'pkasi deb atashadi.