Тўйи куни машинада чекаётган ўзбек келинчак!.. (видео)

0

Эй-й, келин бўлмай ҳар бало бўлгин! Кўйлагинггами, сочинггами шу чекаётган сигаретангнинг чўғи тушиб кетмабди-да!.. Садқайи келин кет!.. Шу туришингда борадиган оилангни ҳам расво қиласан!..