Dorining sifatini tekshiramiz

0

Yaroqlilik muddati o'tgan dori mahsulotni quyidagicha aniqlash mumkin:

Kapsula
Tashqi qobig'ining shakli o'zgaradi
Rangi chaplanib ketadi
Bir-biriga yopishib qola boshlaydi

Tabletka
Dastlabki rangini yo'qotadi
Shakli o'zgarib, uvalanib keta boshlaydi

Tomchi dori
Rangi to'qlashib, xira tortadi
Tagida quyuq cho'kmalar hosil bo'ladi
Hidi keskin o'tkirlashadi

Surtma
Rangi xira tortadi
Laxta-laxta bo'lakka ajraladi

Shamcha
Ustida yoriqlar paydo bo'ladi
Dastlabki rangini yo'qotadi
Shilimshiq moddaga o'xshab qoladi

SoglomHayot

loading...