Олдиндан келадиган хавфларни эшагим ҳам кўра олади…

0

Бир куни Афанди эшагига тескари миниб кетаётганини кўрган одамлар сўрашибди:

– Афандим, нимашга эшакка тескари миниб олдингиз?

– Ортимдан келадиган хавфларни кўриб туриш учун.

– Олдиндан келадиган хавфларничи?

– Олдиндан келадиган хавфларни эшагим ҳам кўра олади…

 

 

loading...