To'ylardagi salatlardan bittasi xuddi shunaqa bo'lishi shart!..

0

Agar bo'lmasa to'y to'xtaydi. Har bitta stolga beshtadan qo'yiladi. Stollar soni yigirmata bo'ladi. Albatta pandemiyadan keyin…

loading...