Qoyil kalla bo'lsa, hamma narsa qilish mumkin ekan!.. (video)

0

Lekin shu kallani kalla qilish uchun oz muncha mehnat qilish kerakmi? Oz muncha izlanish kerakmi?! Har doim birovlarni qilganlarini ko'rganingda og'zing ochilib qoladi. Lekin o'zing qilishga bir marta bo'lsa ham urinib ko'rganmisan?.. Bilim, o'qish, o'rganish va harakat!..

loading...