Davolovchi mashq haqida bilasizmi?

0

Agar siz har kuni suratdagi kabi ikki daqiqa davomida qimirlamay tursangiz, quyidagilarga erishishingiz mumkin:

– Qorin ichkariga tortiladi va tekislanadi
– Yelka va ko'kraklar ochiladi va qad tik tutiladi
– Umurtqa va bel mushaklari cho'ziladi
– Qon aylanishi yaxshilanadi
– Stress va kayfiyat buzilishi bartaraf bo'ladi
– Uyqusizlik ortga chekinadi
– O'z-o'zingizga bo'lgan ishonch ortadi

SoglomHayot