Кўз остидаги шишишни бартараф этиш учун, бир неча усуллар

0

Бодринг
Унинг таркибида шишишни ёқ қилиб ташлашга ёрдам берадиган ферментлар мавжуд.
Шуни таъкидлаш керакки, кўп одамлар ушбу воситадан фойдаланадилар, чунки бу ҳақиқатан ҳам кўринадиган натижаларни беради.
Шундай қилиб, сиз бодрингни майда бўлакларга кесиб, музлатгичга йигирма дақиқага қўйишимиз керак бўлади.
Бодринг бўлакларини муаммоли жойга бир неча дақиқага қўямиз.

Ҳом картошка
Бундай восита бир неча дақиқада кўз остидаги шишишни унутишга ёрдам беради.
Яхшилаб ювиб, кесиш ва кўз қовоқларига ёпиштиришимиз керак бўлган битта картошка керак бўлади.
Бир соатдан кейин шиш йўқолади.

Алое
Кўз остидаги жойни артиш учун ўсимликнинг кичик қисми керак бўлади.
Муаммоли жойни кун бўйи шундай восита билан артиб туриш керак бўлади. Кечқурун бу муаммони унутишингиз мумкин.