BOLALAR NIMALARNI UNUTMAYDILAR

0

1.Ota-onasining birgalikdagi baxtiyor lahzalarini va o'zining ham bu lahzada bor ekanligini yillar o'tib ketsa ham eslab yuradi.

 

2.Oilaviy sayr va hordiq onlarini unutmaydilar.

 

3.Ertalab va kechki dasturxon atrofida birgalikda o'tirishlarini unutmaydilar.

 

4.Uxlashdan avval kitob o'qish, bir-birlarini bag'irlariga bosib uyquga ketishlarini unutmaydilar.

 

5.Hafta so'nggida oilaviy qilinadigan ishlarni unutmaydilar.

 

6.O'zlarining suyukli ekanligini his qilgan onlarini unutmaydilar.