Унда шундай сеҳр-жоду борки, биттада йиғлаётган кўзларга табассум бахшида этади… (видео)

Унда шундай сеҳр-жоду борки, биттада йиғлаётган кўзларга табассум бахшида этади… (видео)

Ана шунақа. Бу ўлгурнинг нималарга қодирлигини кўрдингизми?..

Дўстларингизга ҳам юборинг: