Бундан кўра, нозланиш билан эркаланишнинг фарқини сўранглар!.. (видео)

Бундан кўра, нозланиш билан эркаланишнинг фарқини сўранглар!.. (видео)

Шўрлик, берган саволларингнинг жавобини қаёқдан ҳам билсин? Кўйлакни сўранглар, қадам босиш сир-асрорларини сўранглар, ана борингки, йигитлар ҳақида савол беринглар. Сизлар бўлсангиз…
“Уни сотиб олган пайтиз қора рангда бўлади, ишлатган пайтингиз қизил рангга киради, ишлатиб бўлганиздан кейин оқ ранг бўлади”, дейсиз…
Дўстларингизга ҳам юборинг: