Огоҳлик! Кеч бўлмасидан тезда тарқатинг!..

Огоҳлик! Кеч бўлмасидан тезда тарқатинг!..

Телеграм премиумни бепул олишингиз мумкинлиги айтилган хабарлар тарқалмоқда. Менга ҳам бир неча кишидан келди. Бир неча дўстимиз шу ҳаволага кириб, Телеграм аккаунти таг-туги билан ўчиб кетди.

Бу ҳаволаларни очманг! Бир нарса текин деб келса, уни текширмасдан асло қабул қилманг.

Дўстларингизни огоҳлантиринг. Бугун менга, эртага сизга, индин яқинларингизга бу хат келиб зарар бериши мумкин.

Дўстларингизга ҳам юборинг: