Лола: “Гапларинг бир тийин! Чааув!..” (видео )

Лола: “Гапларинг бир тийин! Чааув!..” (видео )

Мана, “ундоқ эди, бундоқ эди” деганларга жавоб. Бу ёқда одамлар куйиб-пишиб, ундай кийинмаслик керак эди, бундай кийинмаслик керак эди, деб ваҳима қилиб юрганида. Афсусланганларида. У сенларнинг гапларинг… дегандай гап қилди-да, “сурди”!..

 

Дўстларингизга ҳам юборинг: