Ёмон зўр жойдан тўхтатишган экан! Лекин қойил! Калла ишлайди!.. (видео)

Ёмон зўр жойдан тўхтатишган экан! Лекин қойил! Калла ишлайди!.. (видео)

Нимага ваҳима қиласизлар? Бунинг нимаси ёмон? Сенлар келажакни кўрмайсанлар! Келажакда бу ерни туристлар босиб кетади. Оёқ босгулик жой қолмайди. Ҳамма ҳайратдан ёқа ушлайди. Ахир бундай уддабуронлик бировнинг калласига келмаслиги аниқ. Қўлидан эса ҳеч қачон… Шундай экан, бундай проектни чизганлар, пул ажратганлар ва қурганларга ташаккурнома билан бирга юз минг доллардан мукофот пули ҳам бериш керак. Чунки, улар келажакни кўра олишган. Келажак уларнинг кўз олдиларидан шундай юриб ўтиб кетган!..

 

Дўстларингизга ҳам юборинг: